Plan dnia


 

7.00-9.00 Schodzenie się dzieci
Gry i zabawy ogólnorozwojowe, zabawy ruchowe
Zabawy w kącikach zainteresowań
9.00-9.30 ŚNIADANIE (mycie rąk przed posiłkiem, zwrócenie uwagi na kulturę zachowania się przy stole)
9.30-10.30 Zajęcia dodatkowe (język ang., muzyka, tanće, gimnastyka, plastyka)
Zajęcia realizujące treści przyjętych programów wychowania w przedszkolu
10.30-12.00 Zabawy na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki
12.00-12.30 OBIAD (mycie rąk przed posiłkiem, zwrócenie uwagi na kulturę zachowania się przy stole)
12.30-14.30 Leżakowanie dla chętnych
Gry i zabawy relaksacyjne
Zabawy w kącikach tematycznych
Zajęcia dodatkowe
14.30-15.00 PODWIECZOREK (mycie rąk przed posiłkiem, zwrócenie uwagi na kulturę zachowania się przy stole)
15.30-17.00 Gry i zabawy ogólnorozwojowe
Praca indywidualna z dziećmi
Zabawy w kącikach zainteresowań

16.30- 17.00

KOLACJA (mycie rąk przed posiłkiem, zwrócenie uwagi na kulturę zachowania się przy stole)
17.00-19.00 POSIŁEK UZUPEŁNIAJĄCY dla dzieci zostających po godz.18.00
Zabawy w salach lub w ogrodzie
Gry, zabawy i konkursy popołudniowe
Kontakty indywidualne z rodzicami
Rozchodzenie się dzieci do domu