Terapia w przedszkolu


Szanowni Rodzice,

informujemy, ze okresie wakacyjnym w naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia terapeutyczne dla

dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W związku z urlopami specjalistów zajęcia mogą odbywać się w zmniejszonej ilości.

 


 

W naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia o charakterze terapeutycznym. Terapią objęte są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, bądz opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

 


Indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci :

  • Integracja sensoryczna

  • Terapia pedagogiczna (terapia zajęciowa)

  • Terapia psychologiczna

  • Terapia logopedyczne

  • oraz trening koncentracji Biofeedback dla dzieci 5 i 6 letnich (według zaleceń)


 

Integracja sensoryczna

 

 

Droga Mamo, Drogi Tato

jeśli u Waszego Dziecka występują któreś

z poniższych problemów, zgłoście się do terapeuty

integracji sensorycznej w naszym przedszkolu, który pomoże

w ich rozwiązaniu.

 

Dziecko:

  • ma słabą równowagę, często potyka się, przewraca
  • unika zabaw związanych z brudzeniem rąk
  • ma opóźniony rozwój mowy
  • ma problemy ze skupieniem uwagi nad zadaniem, nie doprowadza czynności do końca
  • ma słabą koordynację ruchową (np. słabo wycina, rysuje)
  • jest wyjątkowo wrażliwe na bodźce (np. zatyka uszy, gdy słyszy jakiś dźwięk)
  • ma obniżoną wrażliwość na bodźce (np. nie zwraca uwagi na zimno, ból)
  • szybko się męczy
  • jest stale w ruchu (biega, kręci się, huśta się)
  • ma kłopoty z zajęciami samoobsługowymi (jedzenie posiłków, ubieranie się itp.)
  • ma kłopoty z opanowaniem technik szkolnych (pisanie, czytanie, liczenie)
  • nie lubi zabaw ruchowych, gier sportowych
  • niechętnie dotyka zabawek i innych przedmiotów
  • nie lubi mycia twarzy, włosów, uszu
  • nie lubi obcinania paznokci, włosów
  • ma chorobę lokomocyjną
  • nie lubi określonych tkanin w ubraniach
  • nie ma ustalonej dominacji ręki i oka
  • ma nienaturalny lęk przed wysokością, ruchem czy upadkiem
  • podczas zajęć stolikowych np. odrabianie lekcji często podpiera głowę
  • ma problem z nauczaniem się nowych zadań ruchowych np. jazda na rowerze
  • nieprawidłowo chwyta kredkę, długopis
  • preferuje siedzący tryb życia np. oglądanie TV, gry na komputerze